Play Shakespeare, regia Lorenzo Salveti

Roma teatro Duse